วิธีการจองและชำระเงิน Booking Terms & Conditions

เงื่อนไขการจอง Booking Terms & Conditions:

1) โอนเงินเต็มจำนวน กรณีจอง น้อยกว่า 15 วัน และ น้อยกว่า 30 วันกรณีวันนักขัตฤกษ์
Paid in full for less than 15 days prior or 30 days before holiday booking

2) แจ้งจำนวนผู้เข้าพัก ตามความเป็นจริง เพื่อป้องกันปัญหาในการเข้าพัก
Stated actual guests to avoid problems when check in

3) ทุกรายการมีเงินประกันความเสียหาย ห้องนอนละ 1,000 บาท โอนพร้อมค่าเช่า
ทาง ไอ-พร็อพเพอร์ตี้ พลัส เป็นผู้เก็บเงินประกันการเช่าไว้
Every booking has security deposit 1,000 THB. per bedroom
i-propertyplus will keep security deposit
กำหนดการคืนเงินประกัน / Return Caution Deposit Policy
3.1) คืนในวันศุกร์นั้น ๆ (ไม่เกินวันจันทร์หากมีเหตูขัดข้อง) กรณีเช็คเอาท์ วันเสารถึงวันอังคาร
Return on that Friday (if delay will do by Monday) for check out Saturday to Tuesday.
3.2) คืนในวันศุกร์ถัดไป กรณีเช็คเอาท์ วันพุธ ถึง วันศุกร์
Return on the following Friday for check out on Wednesday to Friday.

4) โทรยืนยันกับเจ้าหน้าที่ และ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ และ โอนเงินตามที่แจ้งนัดไว้
call or email to confirm and fill in this form to book room

 

5) การเข้าพักแสดงบัตรประชาชน Show Passport to get key
Ai mobile Line Id. : renvio

ipad Line Id. : ipplus